Czy można wykonać audyt środowiskowy samemu?

ego śladu węglowego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz efektywne zarządzanie energią i zasobami. Wprowadzenie ekologicznych rozwiąza

Czy można wykonać audyt środowiskowy samemu? audyt ochrony środowiska

Agenda 2030 ONZ z jej celami

Agenda 2030 ONZ, z jej celami zrównoważonego rozwoju, stanowi ważną ramę dla ochrony środowiska w biznesie. Firmy powinny dążyć do zmniejszenia swojego śladu węglowego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz efektywne zarządzanie energią i zasobami.

Wprowadzenie ekologicznych rozwiąza


© 2019 http://okon.waw.pl/